Logo Riviera Linephoto catamaran et budva
PloviloRuteIzletiRed plovidbeCjenikPredstavnici
Esp CGSerHrItRuDeFrEng

VISA - VISADO - VISTO - VISUM - BИЗА


home
kontaktirajte

IZLETI:
 
Putnici iz Dubrovnika mogu birati jedan od od dva ponuđena, posebna izleta:
- Razgledavanje Budve i izlet u Kotor ( muzeji, tvrđava, Katedrala Sv.Tripuna... )
image Budva
- Izlet na Cetinje (Dvor kralja Nikole, Manastir Sv. Petra Cetinjskog, kušanje domaćeg sira i pršuta).
Cetinje
Za putnike iz Budve, možete se odlučiti za pregled starog grada Dubrovnika uz pratnju profesionalnog vodiča. Dubrovnik
                       Slobodno vrijeme za ručak.
                       Svi posebni izleti su uz pratnju profesionalnog, višejezičnog vodiča

Kontaktirajte nas!
Copyright 2006 : Yannick Le Corre - Riviera Line